Gói Data cho Di Động Viettel

V120

 • V120
 • Nội mạng < 20p,Ngoại mạng 100p,2gb ngày
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết

12V120

 • 12V120
 • 720GB tốc độ cao
 • 1.440.000đ/12 tháng
Chi Tiết

6V120

 • 6V120
 • 360GB tốc độ cao
 • 720.000đ/6 tháng
Chi Tiết

ST120

 • ST120
 • 28GB/tháng
 • 120.000đ/ tháng
Chi Tiết

ST90

 • ST90
 • 2GB / Ngày
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

XL90

 • XL90
 • 9GB tốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

MIMAX90

 • MIMAX90
 • 5GB tốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

ST70

 • ST70
 • 1GB / Ngày
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết

MIMAX70

 • MIMAX70
 • 3GB tốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết

XL50

 • XL50
 • 5GB tốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết

ECOD50

 • ECOD50
 • 3GB tốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết

MIMAXSV

 • MIMAXSV
 • 3Gb tốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết

EST120

 • EST120
 • 28GB/ 28 ,Miễn phí chơi và xem Liên Quân Mobile
 • 120.000đ/28 ngày
Chi Tiết

MIMAX125

 • MIMAX125
 • 8GB tốc độ cao
 • 125.000đ/30 ngày
Chi Tiết

ST150

 • ST150
 • Nội mạng < 20P +28GB
 • 120.000đ/28 ngày
Chi Tiết

MIMAX200

 • MIMAX200
 • 15GB tốc độ cao
 • 200.000đ/30 ngày
Chi Tiết

UMAX300

 • UMAX300
 • 30GB tốc độ cao
 • 300.000đ/30 ngày
Chi Tiết

KM250V

 • KM250V
 • 1500p Nội Mạng
 • 250.000đ/30 ngày
Chi Tiết

KM300V

 • KM300V
 • 1800p Nội Mạng +450sms
 • 300.000đ/30 ngày
Chi Tiết

MIMAX450

 • MIMAX450
 • 30GB tốc độ cao
 • 450.000đ/6 tháng
Chi Tiết
Gói Combo cho Di Động Viettel

V90

 • V90
 • Miễn Phí < 20P Nội Mạng + 50P NM + 60GB
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

XL90U

 • XL90U
 • 9GB tốc độ cao
 • 90.000đ/tháng
Chi Tiết

F90

 • F90
 • 250P Nội Mạng + 25P NM +5GB + 250 SMS / Tháng
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

3F90

 • 3F90
 • 250P Nội Mạng + 25P NM +5GB + 250 SMS / Tháng
 • 270.000đ/90 ngày
Chi Tiết

6F90

 • 6F90
 • 250P Nội Mạng + 25P NM +5GB + 250 SMS
 • 540.000đ/6 tháng
Chi Tiết

12F90

 • 12F90
 • 20P Ngoại Mạng +500P Nội Mạng +5GB +250SMS /Tháng
 • 1.080.000 đ/30 ngày
Chi Tiết

HI90

 • HI90
 • 100P Nội Mạng + 100P NM +3GB + 30 SMS / Tháng
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

F70

 • F70
 • Nội mạng:< 10 p + Ngoại Mạng :20p + 3gb tốc độ cao
 • 70.000đ/ 30 ngày
Chi Tiết

T70K

 • T70K
 • 500p + 150SMS tốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết

T50K

 • T50K
 • 200p + 100SMS tốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết

T80K

 • T80K
 • 500p + 500SMS tốc độ cao
 • 80.000đ/30 ngày
Chi Tiết

B100K

 • B100K
 • 500p + 600MB tốc độ cao
 • 100.000đ/30 ngày
Chi Tiết

VIP100X

 • VIP100X
 • Nội mạng: 100 p + Ngoại Mạng :100p
 • 100.000đ/30 ngày
Chi Tiết

F120

 • F120
 • Nội mạng:< 10 p + Ngoại Mạng :40p + 7gb tốc độ cao
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết

F120U

 • F120U
 • 7GB+40p ngoại mạng +Free gọi <10p
 • 120.000đ/tháng
Chi Tiết

F140

 • F140
 • Nội mạng:Mphi < 10p + Ngoại Mạng :60 phút + Data :8Gb
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết

V150

 • V150
 • Nội mạng:< 20p + Ngoại Mạng :50 phút + Data :4Gb/Ngày
 • 150.000đ/30 ngày
Chi Tiết

B150K

 • B150K
 • 500p + 500SMS + 1,5GB tốc độ cao
 • 150.000đ/30 ngày
Chi Tiết

VIP300X

 • VIP300X
 • Nội mạng: 300p + Ngoại Mạng :300 phút
 • 300.000đ/30 ngày
Chi Tiết

V380

 • V380
 • Nội mạng:240 p + Ngoại Mạng :240p + 6GB
 • 380.000đ/30 ngày
Chi Tiết
Gói di động trả trước Viettel

V200K

 • V200K
 • 3.5GB + 1000p
 • 200.000đ/tháng
Chi Tiết

V150K

 • V150K
 • 2.5GB + Free nội mạng
 • 150.000đ/tháng
Chi Tiết

V120K

 • V120K
 • 1.5GB+400p nội mạng
 • 120.000đ/tháng
Chi Tiết

KM150V

 • KM150V
 • 850p nội mạng+ 350 sms
 • 150.000đ/tháng
Chi Tiết

VIP200X

VIP150X

 • VIP150X
 • 300p (nội-ngoại mạng)
 • 150.000đ/30 ngày
Chi Tiết

KM120V

 • KM120V
 • 650p nội mạng + 250sms
 • 120.000/ 30 ngày
Chi Tiết

KM119

 • KM119
 • 750p nội mạng
 • 119.000đ/tháng
Chi Tiết

T100

 • T100
 • 500p nội mạng + 50pngoại mạng
 • 100.000đ/ tháng
Chi Tiết

KM99

 • KM99
 • 500p nội+ngoại mạng
 • 99.000đ/ lần
Chi Tiết

V90K

 • V90K
 • 1GB + 300p nội mạng
 • 90.000đ/tháng
Chi Tiết

V70K

 • V70K
 • 400MB + 250p nội mạng
 • 70.000đ/tháng
Chi Tiết

KM69

 • KM69
 • 350 phút nội mạng
 • 69.000đ/tháng
Chi Tiết

V50S

 • V50S
 • 200p miễn phí + 300MB
 • 50.000đ/tháng
Chi Tiết
Gói Data cho Dcom Viettel

D900

 • D900
 • 84GB tốc độ cao
 • 900.000đ/12 tháng
Chi Tiết

D500

 • D500
 •  48GB tốc độ cao
 • 500.000đ/ 360 ngày
Chi Tiết

D300K

 • D300K
 • 45GB tốc độ cao
 • 300.000đ/6 tháng
Chi Tiết

D200

 • D200
 • 20GB tốc độ cao
 • 200.000đ/30 ngày
Chi Tiết

D120

 • D120
 • 12GB tốc độ cao
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết

D90

 • D90
 • 10GB tốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

D70

 • D70
 • 7GB tốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết

D50

 • D50
 • 3,5GB tốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết